|

Vila Vila
There are 2 artists called Vila. 1) Vila, folk ensemble from Novi Sad, Serbia. Play traditional songs and dances from regions where Serbs live, but they also play songs from other ethnos from Balkan. 2) VILA (Hiroshi Watanabe) is a rave artist from Japan. His website can be found here:
www.rave-slave.com -------------------- Програм Ансамбла базиран је на српској народној традицији - народним играма, песмама и обичајима и материјалној култури из свих крајева у којима живи српски народ, а у програм су такође укључене игре и других народа који живе у Србији и Црној Гори.

Read more about Vila on Last.fm.