|
Eğźøń


Eğźøń

12. 1994 (25), Suva Reka, Kosovo
 
 
 
180
2
Çdo lloj dashurie në këtë botë, mund të kompesohet, krahasohet, zëvendësohet, por ajo e prindërve kurrë...!