|
Giorgi


Giorgi

17. 1999 (21), Philadelphia, SAD
09.04.2021
 
 
 
185
Yvelas mogesalmebit. 21 wlis, mklavchideli da klatburteli. Am jamad vimyofebi amerikashi. Ukve 5 welia aq var da minda gavicno gogo, saqartvelodan, radgan aqaur gogebs gartobis metshi verafershi gamoiyeneb ?